8 วิธีในการคืนสมดุล pH ในช่องคลอดของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ

8 วิธีในการคืนสมดุล pH ในช่องคลอดของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ 8 วิธีในการคืนสมดุล pH ในช่องคลอดของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ระดับ pH ของช่องคลอดมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อระดับ pH นี้ซึ่งนำไปสู่อาการต่างๆเช่นอาการคันการเผาไหม้และการเปลี่ยนแปลงของการปลดปล่อย ด้วยความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับระดับ pH และความสัมพันธ์กับร่างกายของคุณมีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อรักษา pH ในช่องคลอดให้สมดุล ลองมาดูวิธีที่คุณสามารถรักษา pH นี้ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม pH ในช่องคลอดปกติคืออะไร? ระดับ pH อยู่ในช่วง 0 ถึง 14 ค่า pH ที่น้อยกว่า 7 ถือว่าเป็นกรดในขณะที่ pH ที่มากกว่า 7 ถือว่าเป็นด่าง (พื้นฐาน) pH ในช่องคลอด “ ปกติ” มีความเป็นกรดปานกลางโดยอยู่ระหว่างค่า pH 3.8 และ 4.5 สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดของช่องคลอดเป็นเกราะป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียตามธรรมชาติ หากค่า pH ในช่องคลอดของคุณเป็นด่างเกินไปมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่แบคทีเรียจะเจริญเติบโตมากเกินไป ดังนั้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า pH ในช่องคลอดของคุณเป็นด่างเกินไปหรือไม่? วิธีบอกมีดังนี้ เปลี่ยนสีและพื้นผิวที่ปล่อยออกมา ช่องคลอดของคุณปล่อยอาจจะเป็นสีขาว, สีเทาหรือสีเหลืองกับชีสกระท่อมเหมือนเนื้อ การปลดปล่อยที่ดีต่อสุขภาพมักจะใสเป็นสีขาว เปลี่ยนกลิ่นที่ปล่อยออกมา คุณอาจจะสังเกตเห็นความแข็งแกร่งเหม็นหรือกลิ่น“คาว”การระบายออกที่ดีต่อสุขภาพอาจมีกลิ่นจาง ๆ …

8 วิธีในการคืนสมดุล pH ในช่องคลอดของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ Read More »